koalhydraat-earme-ble

4-7-2012
Bôle mei minder koalhydraten dy't toch 100% lekker smakket. Dat is de nije koalhydraat-earme-bôle fan Bakkerij Andringa.

It koalhydraatgehalte yn ús koalhydraat-earme-bôle is garandearre 30% leger as yn oare meargranenbôle en tarwe. It befettet ekstra folle sie en pitten mei in leech koalhydraatgehalte, bygelyks sesamsie, lynsie, soja en sinneblompitten.

As jo op de koalhydraten yn jo iten lette moatte is de koalhydraat-earme-bôle fan Bakkerij Andringa in lekker alternatyf foar gewoane tarwe of meargranenbôle. En ek as jo ôffalle wolle en jo dochs graach in stikje bôle ite, kieze jo foar koalhydraat-earme-bôle fan Andringa. In lekker alternatyf!
Fries Nederlands

alle

woansdeis

KOEKEDEI