Nij: SPELT BOLE

9-5-2012

SPELT: it lekkerste graan fan it fjild. No ek bij Bakkerij Andringa te keap.

Hege  fiedingswearde
De smaaklike speltbôle leveret in hege fiedingswearde. It befettet neist rizels en aaiwyt ek stadiche koalhydraten, dertroch ha jo langer in sêd gefoel. Spelt is foar in protte minsken better te fertarren as oare granen.
 

SPELTBOLE: Sûn en Lekker
Fries Nederlands

alle

woansdeis

KOEKEDEI