Krent'n Stoeties

3-5-2010

folkoaren dinkel/spelt broadsjes fol mei krinten.

Alderwetsk lekkere broadsjes, dy 't poerbêst smeitsje by it moarnsiten, mar ek as flaubyt.
Troch it grutte part brutsen spelt, folkoarenmoal en krinten, befetsje dizze broadsjes noch mear rizels as gewoan folkoaren.

Hearlik sûn genietsje!

Krent'n stoeties: no ek te keap by Bakkerij Andringa.

Fries Nederlands

alle

woansdeis

KOEKEDEI