Al mear as 169 jier jo waarme bakker


Alle moarnen hearlik farske bôle en banket. Daagliks bakke wy al jo farske bakkersprodukten.

Fan in ienfâldich moarnsbrea ta in  rojale breatafel: ús assortimint bôle en broadsjes jout jo folop kar. Mei ús ferskaat oan banket en koeke wurdt elts feest in echt feest. Boppedat is in part fan ús produkten yn in feestlike ferpakking in smaaklik kado.

Jo fine ús winkel oan de Haadstrjitte 66 yn Grou.

Jo kinne ús bôle en banket ek krijje of bestelle by de

Feijen supermarkt yn Terherne til:689232
en by Frits Koopcentrum yn Jirnsum til: 602992 .

Bakkerij Andringa – by keninklike beskikking hofleveransier

alle

woansdeis

KOEKEDEI